odwierty pod pompy ciepła

glikol

GLIKOL - rekomendacje

Nasze instalacje zalewane są wodnym roztworem glikolu propylenowego zawierającego pakiet inhibitorów korozji, stabilizatorów i przeciwutleniaczy. Wodny roztwór glikolu propylenowego jest sporządzany fabrycznie przez naszego dostawcę i dociera na miejsce budowy w zaplombowanych pojemnikach dzięki czemu mamy pewność co do składu roztworu. Naszym dostawcą glikolu jest Aspol FV Sp. z o.o., Aspol FV Sp. z o.o. promuje glikole pod marką HENOCK.

 

Dlaczego glikol propylenowy?

Glikol propylenowy w odróżnieniu od glikolu etylenowego nie jest toksyczny, jest biodegradowalny i przyjazny dla środowiska, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku ewentualnego rozszczelnienia instalacji (niezależnie od tego czy awaria następuje na odcinku znajdującym się w ziemi czy też w domu), w tym wycieku medium z pompy ciepła.

 

Czy czysty glikol to dobre rozwiązanie?

Nasz glikol zawiera pakiet inhibitory korozji, stabilizatory i przeciwutleniacze. Czyste glikole oraz ich wodne roztwory, ze względu na  korozyjne działanie oraz niską odporność na utlenianie, nie są zalecane do produkcji płynów, które mają służyć jako medium wymiany ciepła. Wprowadzenie odpowiednio wyselekcjonowanego pakietu inhibitorów korozji, stabilizatorów, przeciwutleniaczy, oraz dodatków przeciwpiennych sprawia, iż roztwory glikolowe posiadają właściwe walory eksploatacyjne jednocześnie chroniąc podzespoły instalacji. Czysty glikol po zmieszaniu z wodą o nawet najlepszych parametrach ze względu na jego utlenianie się jest preparatem o stosunkowo krótkim okresie przydatności do stosowania. Tworzy mieszaninę o charakterze silnie korozyjnym i działaniu podobnym do kwasu, podobnie, jak ma to miejsce po zmieszaniu wody z solami nieorganicznymi i organicznymi (zastosowanie tzw. solanki). W takich warunkach elementy metalowe pomp obiegowych w pompach ciepła mogą ulec przyspieszonej degeneracji.

 

Trwałość i sprawność

Z uwagi na fakt, iż wodne roztwory glikolu bez dodatku inhibitorów nie zmniejszają parametrów korozyjności instalacji, jedynym praktycznie rozwiązaniem dla zapewnienia jej trwałości i prawidłowej pracy jest stosowanie płynów zawierających specjalnie wyselekcjonowany pakiet inhibitorów korozji i stabilizatorów. Takim medium są właśnie glikole HENOCK, których właściwości określane są wg najczęściej stosowanej dla tych celów przez czołowych producentów normy ASTM 1384. Aby proces wymiany ciepła przebiegał sprawnie i bezproblemowo musimy mieć pewność, iż stosowany płyn nie wpływa negatywnie na elementy instalacji, takie jak metal, tworzywo sztuczne czy guma.

 

Środek antypienny

Jednym ze składników naszych glikoli są środki antypienne, które poprzez zapobieganie nadmiernemu pienieniu w układzie wymiany ciepła zabezpieczają powstawaniu zjawiska kawitacji, które prowadzi do uszkodzenia metalowych elementów układu np. elementów pomp obiegowych w pompach ciepła.

 

Gwarancja jakości

Stosowanie płynów HENOCK chroni przed ponoszeniem dodatkowych kosztów eksploatacyjnych oraz napraw spowodowanych uszkodzeniem instalacji na skutek stosowania niewłaściwego medium chłodniczego. Glikole HENOCK są płynami stabilnymi, w trakcie eksploatacji nie wytrącającymi osadu, za sprawą czego nie ograniczą efektywności wymiany ciepła. Właściwy roztwór to pewność i gwarancja bezproblemowego funkcjonowania układu wymiany ciepła. Produkty z serii HENOCK stanowią zaufane źródło między innymi dla branży HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning).

 

Korozja

Mianem korozji nazywamy ogół procesów niszczących mikrostrukturę danego materiału, które w przyszłości doprowadzają do jego rozpadu. Podczas pracy, a w szczególności w wysokim zakresie temperatur, roztwory w instalacji ulegają degradacji a zachodzące zjawiska elektrochemiczne powodują ubytek masy elementów układu. Jednocześnie następuje zwiększenie kwasowości płynu (spadek wartości pH) co prowadzi do przyspieszenia rozwoju mikroorganizmów (m.in. bakterii, wirusów i grzybów). Pamiętać należy, iż korozja działa niszcząco nie tylko na metale, ale także na większość tworzyw sztucznych z których są wykonane instalacje. Dlatego niezbędne jest stosowanie w płynach do napełniania instalacji dodatku związków , które eliminują te niekorzystne zjawiska. Każdy z  glikoli HENOCK zawiera je w swoim składzie. Unikać należy także stosowania roztworów o stężeniu poniżej 30 % koncentratu.
W roztworach takich rozcieńczenie inhibitorów jest zbyt duże, aby zapewnić skuteczną ochronę przed korozją. Zjawiska korozji w znacznym stopniu obniżają efektywność instalacji.

 

Zabezpieczenie przed korozją

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji specjalnym pakietem inhibitorów przemysłowych zawartych w preparatach HENOCK odbywa się poprzez pasywację powierzchni metalowych za sprawą czego uczynienie ich mniej podatnymi na działanie korozji.

 

Pakiet inhibitorów

Najwyższej klasy inhibitory zawarte w płynach HENOCK neutralizują kwasy, które powstając w wyniku utleniania glikolu powodują zmianę poziomu pH. Dzięki czemu zmniejszane jest także ryzyko rozwoju mikroorganizmów, co minimalizuje niebezpieczeństwo rozwoju korozji mikrobiologicznej. Odpowiednie połączenie glikolu, wody oraz pakietów inhibitorów w preparatach HENOCK daje stuprocentową pewność, iż zastosowany został właściwy i pewny produkt do danej instalacji. HENOCK, zarówno koncentraty jak i roztwory, posiadają aktualne Atesty Higieniczne wystawione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Stosowanie produktów HENOCK daje gwarancję wieloletniego użytkowania instalacji.

 

Materiały obojętne

Z uwagi na fakt, iż praktycznie każda instalacja jest połączeniem różnorodnych materiałów, bardzo istotnym jest użycie płynu bezpiecznego dla jej wszystkich komponentów. Poniżej przedstawiono przykładową listę materiałów obojętnych przy pracy z koncentratami i roztworami wodnymi HENOCK :
Niektóre materiały i uszczelnienia obojętne wobec płynów HENOCK:
• Konopie
• Twarde luty srebrne i miedziane
• Polietylen (LDPE/HDPE)
• Polipropylen (PP)
• Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
• Polietylen sieciowany (VPE)
• Kauczuk etylenowo – propylenowy (EPDM)
• Kauczuk chloroprenowy – Neopren (CR)
Najwyższej klasy pakiet inhibitorów sprawia, iż koncentraty oraz wodne roztwory HENOCK gwarantują ochronę antykorozyjną na której możesz polegać. Należy wystrzegać się stosowania roztworów bezmarkowych oraz tych, które nie posiadają w składzie pełnego pakietu inhibitorów.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiały przygotowane przez Aspol FV Sp. z o.o. znajdujące się na stronie: http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/7_glikole-henock.html

strona główna | odwierty pod pompy ciepła | studnie głębinowe | park maszynowy | galeria | kontakt
© Copyright 2012 GEOodwierty.pl - All Rights Reserved